top

Thể hiện rõ nét “Chân - Thiện - Mỹ” văn hóa nơi công sở

Thứ 7 | 21/12/2019 | Lượt xem: 275 | Tác giả: admin
doanhnhanvietnam.tv -

Văn hóa ứng xử là một trong quan hệ của con người đối với đời sống văn hóa sinh động, phong phú diễn ra hàng ngày. Theo đó, luôn luôn gắn liền với sự tồn tại, phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó cũng chính là sức mạnh mềm làm nên nét đẹp và là chìa khóa thành công của mỗi người, mỗi dân tộc. Vì lẻ đó, với phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa” hiện đang được nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước tổ chức thực hiện và trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội. Đồng thời, từng cơ quan, đơn vị đều tiến hành xây dựng những quy chuẩn văn hóa và kịp thời ban hành những quy chế, quy tắc ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự phù hợp với tính chất công việc của từng cơ quan, đơn vị mình.

Các đơn vị Hải quan TP.HCM cùng ký kết thực hiện phong trào thi đua văn hoá nơi công sở.

Qua đó, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức và lối sống, về ứng xử và cách xưng hô trong giao tiếp là một phần của văn hóa công sở. Trong hoạt động công sở, quan hệ ứng xử và môi trường nghiệp vụ, hành chính mang đậm màu sắc văn hóa nhân bản (chân), nhân ái (thiện) và nhân văn (mỹ). Sự kết nối giữa những giá trị truyền thống chân - thiện - mỹ với những giá trị văn hóa công sở hiện đại là để tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, luôn đạt hiệu quả cao. Vận dụng các yếu tố văn hóa trong việc thúc đẩy mọi hoạt động của công sở, như xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng công bằng, minh bạch; tạo ra bầu không khí làm việc sôi nổi là nhằm hướng tới mục tiêu tạo động lực thi đua lao động, phát huy tối đa sức sáng tạo và sự cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, sẽ loại bỏ được sức ỳ, sự chán nản trong môi trường làm việc hàng ngày.

Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, dân tộc nào cũng có văn hóa ứng xử của riêng mình, đồng thời cũng thể hiện đặc trưng văn hóa ứng xử chung của toàn nhân loại. Văn hóa ứng xử là hành vi ứng xử, cách ứng xử của con người đạt giá trị chuẩn mực văn hóa chân - thiện - mỹ của một cộng đồng xã hội, tức là ứng xử có văn hóa.

Trong suốt thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, đơn vị đang ra sức thi đua hướng đến sự chuyên nghiệp trong các lĩnh vực công tác. Để từ đó, phong cách giao tiếp, ứng xử văn hóa đã có những tiến bộ rõ rệt. Thế nhưng, vẫn còn đó sự tồn tại nhiều bất cập, hạn chế trong việc thực hiện văn hóa công sở. Ở một số nơi, công tác tiếp dân vẫn chưa thành nề nếp, còn mang tính hình thức và chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế làm việc và đôi lúc có lời nói, hành vi ứng xử không chuẩn mực; không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong dư luận và trong cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, việc thực hiện văn hóa trong xưng hô ở phần lớn các công sở đang tồn tại nhiều bất hợp lý.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là công bộc của dân” và chủ đề hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Theo đó, đối với tập thể thực hiện thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh-sạch-đẹp”. Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở; tăng cường thực hiện cải cách hành chính... Đối với cán bộ, công chức, viên chức “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, điển hình: Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp và ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức và lối sống, trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc…

Cụ thể, vào ngày 19/5/2019 vừa qua, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nêu rõ, năm 2019 là năm quan trọng, cần có sự bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để nước ta phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Trong thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp. Phong cách giao tiếp, ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Ở một số nơi, công tác tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác, một lần nữa Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức hãy phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, đoàn kết chung sức, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Tin rằng, việc thực hiện văn hóa công sở là thực hiện một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ, đòi hỏi các nhà quản lý cũng như các thành viên trong công sở phải luôn đặt hiệu quả hoạt động của cơ quan trên nền tảng các yếu tố văn hóa đã được ban hành theo các quy định, nội quy và quy chế văn hóa công sở của đơn vị mình.

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....